Pohledejte to nejvhodnější řešení pro vás..
Mezitím jak čekáte, prozradíme vám nějaké zvláštnosti.
věděli jste ze
Mnoho zábavních parků poskytuje slevy díky Europa Card?
If you cannot see this page properly, click here
Rezervujte si dovolenou
datum příjezdu
datum odjezdu
počet hostů 2 dospělí - 0 děti
Apartman/pokoj
Apartman/pokoj 1
počet dospělých
počet dětí
Apartman/pokoj 2
počet dospělých
počet dětí

Cyklistikou za zdravím

V Bibione díky 30 km cyklistických stezek je moc pøíjemné hýbat se na kole. Nabízených je tìchhle 5:
• Okruh pøes Bibione: cyklistická stezka podél moøe a pøes zelené zóny konèí v pøírodní rezervaci Valgrande
• Maják a pøilehlá zelená zóna: otevøené prostory se støídají se zalesnìnými a celá trasa konèí pod majákem u moøe
• Rybáøské domky " casoni " a venkov lokality Terzo Bacino: trasa, která vám umožní spoznat prostøedí laguny. Nechte se okouzlit jejím tichem, zvuky moøe a faunou. Táhle stezka se mùže obohatit o trasu do Prati Nuovi ( zóna obydlená rolníky do 50-tych let ) do lokality Canale dei Lovi ( sugestibní panoráma ).
• Vallevecchia e Brussa: tahle trasa nabízí prohlídku Vallevecchia, místa dùležitého z ekologického hlediska. Neurbanizovaná pláž je cílem milovníkù pøírody, kde se dá praktizovat pozorování ptactva, sportovní rybolov, cykloturistika, jízda na koni a pìší tùry.
• Øeka Tagliamento: trasa podél øeky, pro milovníky jízdy na horském kole, konèí v Cartiera di Villanova

 

>> Download Bibione Cyclo Tourist Guide

 

<< BACK

 

objev svět europa tourist group &
Europa Group SPA © 2008 - 2019 | P.IVA 01761080272 -  Corso del Sole 102, 30028 Bibione - VENEZIA - Italy | +39 0431 430144
Credits