Pohledejte to nejvhodnější řešení pro vás..
Mezitím jak čekáte, prozradíme vám nějaké zvláštnosti.
věděli jste ze
Naši hosté jsou pozváni na ochutnávku vína, olivového oleje, sýrů a uzenin?
If you cannot see this page properly, click here
Rezervujte si dovolenou
datum příjezdu
datum odjezdu
počet hostů 2 dospělí - 0 děti
Apartman/pokoj
Apartman/pokoj 1
počet dospělých
počet dětí
Apartman/pokoj 2
počet dospělých
počet dětí

Cyklistikou za zdravím

V Bibione díky 30 km cyklistických stezek je moc pøíjemné hýbat se na kole. Nabízených je tìchhle 5:
• Okruh pøes Bibione: cyklistická stezka podél moøe a pøes zelené zóny konèí v pøírodní rezervaci Valgrande
• Maják a pøilehlá zelená zóna: otevøené prostory se støídají se zalesnìnými a celá trasa konèí pod majákem u moøe
• Rybáøské domky " casoni " a venkov lokality Terzo Bacino: trasa, která vám umožní spoznat prostøedí laguny. Nechte se okouzlit jejím tichem, zvuky moøe a faunou. Táhle stezka se mùže obohatit o trasu do Prati Nuovi ( zóna obydlená rolníky do 50-tych let ) do lokality Canale dei Lovi ( sugestibní panoráma ).
• Vallevecchia e Brussa: tahle trasa nabízí prohlídku Vallevecchia, místa dùležitého z ekologického hlediska. Neurbanizovaná pláž je cílem milovníkù pøírody, kde se dá praktizovat pozorování ptactva, sportovní rybolov, cykloturistika, jízda na koni a pìší tùry.
• Øeka Tagliamento: trasa podél øeky, pro milovníky jízdy na horském kole, konèí v Cartiera di Villanova

 

>> Download Bibione Cyclo Tourist Guide

 

<< BACK

 

objev svět europa tourist group &
Europa Group SPA © 2008 - 2019 | P.IVA 01761080272 -  Corso del Sole 102, 30028 Bibione - VENEZIA - Italy | +39 0431 430144
Credits