Pohledejte to nejvhodnější řešení pro vás..
Mezitím jak čekáte, prozradíme vám nějaké zvláštnosti.
věděli jste ze
Bibione je první turistickou destinací v Evropě, která získala certifikát EMAS za územní správu?
If you cannot see this page properly, click here
Rezervujte si dovolenou
datum příjezdu
datum odjezdu
počet hostů 2 dospělí - 0 děti
Apartman/pokoj
Apartman/pokoj 1
počet dospělých
počet dětí
Apartman/pokoj 2
počet dospělých
počet dětí

Platby obytnou lodí

Houseboat.it vám nabízí pronájem obytné lodi, kterou se mùžete ve spoleènosti vaší rodiny, dìtí a prátel plavit v plném relaxu po øekách a kanálech regionu Benátsko a Friuli Venezia Giulia. Lodì jsou jednoduché na obsluhu a navigaci, nevyžaduje se žádná zkušenost v tomhle oboru, žádné kurzy/ školení/ doklady. Mùžete se plavit v klidných vodách laguny Lignana, zastavit se na pobøeží a navštívit historické centrum mìsta Marano nebo typické rybáøské obydlí téhle lokality.Nebo budete na palubì jednoduše relaxovat s pohárem dobrého vína v
ruce, pøíp. si vychutnáte gastronomické produkty restaurací v pøístavech. Pro cokoliv se rozhodnete, náš vícejazyèný tím vám bude vždy k dispozici.
Technický popis: loï je kompletnì zaøízená, má kabiny, koupelny s WC a sprchou, kuchyò se sporákem a rourou, prostor pro opalování.
Je vždy odevzdána s plnou nádrží nafty a vody. Chceck - in je v 9.00, odevzdání lodì klientem do 17.30 h. Na požádání je možná dohoda prodloužené plaby s nocelehem na lodi.

Ceny na 1 den:
4 až 6 osob: 290 EUR
6 až 8 osob: 340 EUR
8 až 10 osob: 390 EUR

CCENA ZAHRNUJE:
Kompletní lodní dokumentaci, mapy a prùvodce Pojištìní pro pøípad poškození lodì. Plnou nádrž vody a plynu ke kuchyòskému využití. Parking auta. Flašku vína na uvítání.
CENA NEZAHRNUJE: Spotøebu pohonních hmot ( prùmìrná spotøeba cca 50 EUR ) Kauci 100 EUR, která je v pøípadì odevzdání lodì v poøádku vratná. Úklid: 90 EUR - v pøípadì, že loï je odevzdána èistá a uklizená, tenhle poplatek se neúètuje Sada prádla a ruèníkù: 30 EUR

objev svět europa tourist group &
Europa Group SPA © 2008 - 2019 | P.IVA 01761080272 -  Corso del Sole 102, 30028 Bibione - VENEZIA - Italy | +39 0431 430144
Credits