Pohľadajte to najvhodnejšie riešenie pre vás..
Medzitým ako čakáte, prezradíme vám nejaké zvláštnosti
vedeli ste ze
Nabízíme pobyty pro každou peneženku, tak, aby vyhovely požadavkum každého zákazníka?
If you cannot see this page properly, click here
Rezervujte si vasu dovolenku
dátum príchodu
dátum odchodu
počet hostí 2 dospelí - 0 deti
Apartman/izba
Apartman/izba 1
počet dospelých
počet detí
Apartman/izba 2
počet dospelých
počet detí

Benátky - Portogruaro -Concordia Sagittaria - Padova a benátske vily

Benátky
Benátky urèite netreba predstavova: Nám. sv. Marka, most Rialto, ostrovy Murano, Burano a Torcello sú známe v celom svete, rovnako ako gondoly, kaviareò Florian, opera La Fenice.Benátky sú unikátnym mestom vïaka magickej atmosfére úzkych ulièiek, kanálov a mostov.

Portogruaro
Stredoveké renesanèné mesteèko na rieke Lemene.
K videniu: ulica Martiri della Liberta s radnicou a šikmou zvonicou, dóm, rybársky trh, ulice Via Garibaldi, Via Seminario, Via Cavour, vila Marzotto, verejný park,seminár, národné múzeum, kanály rieky Lemene.

Concordia Sagittaria
Toto mesto s pôvodným názovom Julia Concordia - prívlastok "sagittaria" figuruje v názve len od minulého storoèia a stal sa súèasou názvu kvôli fabrike na výrobu šípov - bolo založené asi v r. 42 p.n.l.na území poznaèenom nájazdmi Rimanov. Na jeho území boli objavené: rímsky most, zvyšky rímskych kúpe¾ov ved¾a katedrály, rímske divadlo a fórum.
Významné pamiatky: baptistérium s freskovou výzdobou biblických výjavov, trojloïová katedrála s barokovým oltárom a mramorovou nádobou na posvetenú vodu z 1. storoèia.

Padova & venetian villas
Padova predstavuje po stránke kultúrnej i ekonomickej, jedno z najživších a najdynamickejších miest benátskeho regiónu. V 9. storoèí to bola kolíska paleobenátskej civilizácie a v priebehu storoèí mesto zažilo momenty slávy po kultúrnej a umeleckej stránke. Pamiatky: Cappella degli Scrovegni s freskami od Giotta, Palazzo della Regione, dóm na projekte
ktorého sa podie¾al Michelangelo, baptistérium dómu, Bazilika sv. Antona, Prato della Valle - jedno z najroz¾ahlejších námestí v Európe. Pozdåž rieky Brenta, ktorá spája Benátky s Padovou, bohaté benátske rody za pomoci slávnych architektov a umelcov ( Palladio, Sansovino, Canova, Tiepolo ) vystavali mnohé vily. Palladiové vily boli postavené prevažne v
3. štvrroèí 15. storoèia a stali sa urèitým satus symbolom. K videniu: Villa Pisani, Villa Foscarini, Villa Widman, Villa Valmarana, Villa Alessandri, Villa Manin.

 

<< BACK

objav svet europa tourist group &
Europa Group SPA © 2008 - 2019 | P.IVA 01761080272 -  Corso del Sole 102, 30028 Bibione - VENEZIA - Italy | +39 0431 430144
Credits