Pohľadajte to najvhodnejšie riešenie pre vás..
Medzitým ako čakáte, prezradíme vám nejaké zvláštnosti
vedeli ste ze
Krome záverecného úklidu, Vám nabízíme pujcení ložního prádla a rucníku a možnost vyžádat si extra úklid?
If you cannot see this page properly, click here
Rezervujte si vasu dovolenku
dátum príchodu
dátum odchodu
počet hostí 2 dospelí - 0 deti
Apartman/izba
Apartman/izba 1
počet dospelých
počet detí
Apartman/izba 2
počet dospelých
počet detí

Benátky - Portogruaro -Concordia Sagittaria - Padova a benátske vily

Benátky
Benátky urèite netreba predstavova: Nám. sv. Marka, most Rialto, ostrovy Murano, Burano a Torcello sú známe v celom svete, rovnako ako gondoly, kaviareò Florian, opera La Fenice.Benátky sú unikátnym mestom vïaka magickej atmosfére úzkych ulièiek, kanálov a mostov.

Portogruaro
Stredoveké renesanèné mesteèko na rieke Lemene.
K videniu: ulica Martiri della Liberta s radnicou a šikmou zvonicou, dóm, rybársky trh, ulice Via Garibaldi, Via Seminario, Via Cavour, vila Marzotto, verejný park,seminár, národné múzeum, kanály rieky Lemene.

Concordia Sagittaria
Toto mesto s pôvodným názovom Julia Concordia - prívlastok "sagittaria" figuruje v názve len od minulého storoèia a stal sa súèasou názvu kvôli fabrike na výrobu šípov - bolo založené asi v r. 42 p.n.l.na území poznaèenom nájazdmi Rimanov. Na jeho území boli objavené: rímsky most, zvyšky rímskych kúpe¾ov ved¾a katedrály, rímske divadlo a fórum.
Významné pamiatky: baptistérium s freskovou výzdobou biblických výjavov, trojloïová katedrála s barokovým oltárom a mramorovou nádobou na posvetenú vodu z 1. storoèia.

Padova & venetian villas
Padova predstavuje po stránke kultúrnej i ekonomickej, jedno z najživších a najdynamickejších miest benátskeho regiónu. V 9. storoèí to bola kolíska paleobenátskej civilizácie a v priebehu storoèí mesto zažilo momenty slávy po kultúrnej a umeleckej stránke. Pamiatky: Cappella degli Scrovegni s freskami od Giotta, Palazzo della Regione, dóm na projekte
ktorého sa podie¾al Michelangelo, baptistérium dómu, Bazilika sv. Antona, Prato della Valle - jedno z najroz¾ahlejších námestí v Európe. Pozdåž rieky Brenta, ktorá spája Benátky s Padovou, bohaté benátske rody za pomoci slávnych architektov a umelcov ( Palladio, Sansovino, Canova, Tiepolo ) vystavali mnohé vily. Palladiové vily boli postavené prevažne v
3. štvrroèí 15. storoèia a stali sa urèitým satus symbolom. K videniu: Villa Pisani, Villa Foscarini, Villa Widman, Villa Valmarana, Villa Alessandri, Villa Manin.

 

<< BACK

objav svet europa tourist group &
Europa Group SPA © 2008 - 2019 | P.IVA 01761080272 -  Corso del Sole 102, 30028 Bibione - VENEZIA - Italy | +39 0431 430144
Credits