Pohľadajte to najvhodnejšie riešenie pre vás..
Medzitým ako čakáte, prezradíme vám nejaké zvláštnosti
vedeli ste ze
Bibione a Lignano nabízejí 17 kilometru zlatavé pláže a bezpecné a certifikované more?
If you cannot see this page properly, click here
Rezervujte si vasu dovolenku
dátum príchodu
dátum odchodu
počet hostí 2 dospelí - 0 deti
Apartman/izba
Apartman/izba 1
počet dospelých
počet detí
Apartman/izba 2
počet dospelých
počet detí

Plavby obytnou loïou.

Houseboat.it vám ponúka prenájom obytnej lode, ktorou sa môžete v spoloènosti vašej rodiny, detí, priate¾ov, plavi v plnom relaxe po riekach a kanáloch regiónov Veneto a Friuli Venezia Giulia. Lode sú ve¾mi jednoduché na obsluhu a navigáciu, k ich prenájmu nemusíte ma žiadnu skúsenos v tomto obore a ani žiadne kurzy/ školenia/ doklady.
Môžete sa plavi k¾udnými vodami lagúny v Lignane, zastavi sa na pevnine a pozrie si historické centrum mesta Marano alebo typické rybárske obydlia tejto lokality. Alebo môžete na palube jednoducho v pohode relaxova s pohárom dobrého vína v ruke, príp.si môžete naplno vychutna gastronomické produkty prístavných reštaurácií.
Pre èokoko¾vek sa rozhodnete, náš viacjazyèný tím vám bude vo všetkom nápomocný.
Technický popis: loï je kompletne zariadená, má kabín, kúpe¾ne s WC a sprchou, kuchyòu so sporákom a rúrou, priestor na opa¾ovanie. Je vždy odovzdaná s plnou nádržou vody a nafty. Chcek-in je o 9.00 ráno a odovzdanie lode klientom musí by do 17.30 h. Na žiados je možné dohodnú predåžené plavby s noc¾ahom na lodi.

Ceny na deò:
2 až 6 osôb: 290 EUR
7 až 8 osôb: 340 EUR
9 až 10 osôb: 390 EUR

CENA ZAHÀÒA : Kompletnú loïnú dokumentáciu, mapy a sprievodcov. Poistenie pre prípad poškodenia lode. Plnú nádrž vody a plynu ku kuchynskému využitiu. Parking auta. F¾ašu vína na privítanie.
CENA NEZAHÀÒA : Spotrebu pohonných hmôt ( približná priemerná spotreba 50 EUR ) Kauciu 100 EUR, ktorá je v prípade odovzdania lode v poriadku vratná. Upratovanie: 90 EUR - v prípade, že loï je odovzdaná èistá a uprataná, tento poplatok sa neúètuje. Sada prádla a uterákov: 30 EUR

objav svet europa tourist group &
Europa Group SPA © 2008 - 2019 | P.IVA 01761080272 -  Corso del Sole 102, 30028 Bibione - VENEZIA - Italy | +39 0431 430144
Credits