Pohľadajte to najvhodnejšie riešenie pre vás..
Medzitým ako čakáte, prezradíme vám nejaké zvláštnosti
vedeli ste ze
Náš tým animátoru dodá Vaší dovolené kouzlo?
If you cannot see this page properly, click here
Rezervujte si vasu dovolenku
dátum príchodu
dátum odchodu
počet hostí 2 dospelí - 0 deti
Apartman/izba
Apartman/izba 1
počet dospelých
počet detí
Apartman/izba 2
počet dospelých
počet detí

Plavby obytnou loïou.

Houseboat.it vám ponúka prenájom obytnej lode, ktorou sa môžete v spoloènosti vašej rodiny, detí, priate¾ov, plavi v plnom relaxe po riekach a kanáloch regiónov Veneto a Friuli Venezia Giulia. Lode sú ve¾mi jednoduché na obsluhu a navigáciu, k ich prenájmu nemusíte ma žiadnu skúsenos v tomto obore a ani žiadne kurzy/ školenia/ doklady.
Môžete sa plavi k¾udnými vodami lagúny v Lignane, zastavi sa na pevnine a pozrie si historické centrum mesta Marano alebo typické rybárske obydlia tejto lokality. Alebo môžete na palube jednoducho v pohode relaxova s pohárom dobrého vína v ruke, príp.si môžete naplno vychutna gastronomické produkty prístavných reštaurácií.
Pre èokoko¾vek sa rozhodnete, náš viacjazyèný tím vám bude vo všetkom nápomocný.
Technický popis: loï je kompletne zariadená, má kabín, kúpe¾ne s WC a sprchou, kuchyòu so sporákom a rúrou, priestor na opa¾ovanie. Je vždy odovzdaná s plnou nádržou vody a nafty. Chcek-in je o 9.00 ráno a odovzdanie lode klientom musí by do 17.30 h. Na žiados je možné dohodnú predåžené plavby s noc¾ahom na lodi.

Ceny na deò:
2 až 6 osôb: 290 EUR
7 až 8 osôb: 340 EUR
9 až 10 osôb: 390 EUR

CENA ZAHÀÒA : Kompletnú loïnú dokumentáciu, mapy a sprievodcov. Poistenie pre prípad poškodenia lode. Plnú nádrž vody a plynu ku kuchynskému využitiu. Parking auta. F¾ašu vína na privítanie.
CENA NEZAHÀÒA : Spotrebu pohonných hmôt ( približná priemerná spotreba 50 EUR ) Kauciu 100 EUR, ktorá je v prípade odovzdania lode v poriadku vratná. Upratovanie: 90 EUR - v prípade, že loï je odovzdaná èistá a uprataná, tento poplatok sa neúètuje. Sada prádla a uterákov: 30 EUR

objav svet europa tourist group &
Europa Group SPA © 2008 - 2018 | P.IVA 01761080272 -  Corso del Sole 102, 30028 Bibione - VENEZIA - Italy | +39 0431 430144
Credits