Poszukujemy najlepsze rozwiązanie dla ciebie.
Podczas czekania ujawniamy niektóre ciekawości
Czy wiesz, że
Nasz zespól animatorów bedzie ozywic swoje wakacje?
If you cannot see this page properly, click here
Rezerwuj wakacje
Data przyjazdu
Data wyjazdu
ilość osób 2 Dorośli - 0 Dzieci
Apartament/pokój
Apartament/pokój 1
ilość dorosłych
ilość dzieci
Apartament/pokój 2
ilość dorosłych
ilość dzieci

Ogolne warunki wynajmu

Ogólne warunki wynajmu

1. Postanowienia ogolne:
Przez uzyte w niniejszych “Ogolnych warunkach najmu” okreslenia rozumie sie:
- “Przedsiebiorstwo Turystyczne” przedsiebiorstwa powiazane z Europa Tourist Group;
- “Klient” - ten, kto dokonuje rezerwacji i korzysta z uslug najmu oraz z nieruchomosci oferowanych mu przez przedsiebiorstwa powiazane z Europa Turistic Group
- “Rezerwacja” -wybor przez Klienta okreslonego typu apartamentu lub pokoju hotelowego, w okreslonym przez niego terminie
- “Propozycja Umowy” - informacja dla Klienta od Przedsiebiorstwa Turystycznego, bedaca nastepstwem przyjecia (otrzymania) rezerwacji. Zawiera szczegoly oferty oraz wezwanie do wyslania zaliczki
- “List Potwierdzajacy” - informacja dla klienta ze strony Przedsiebiorstwa Turystycznego potwierdzajaca otrzymanie zaliczki (zadatku).
- “Najem” - umowa zawarta pomiedzy Przedsiebiorstwem Turystycznym a Klientem
- “Ogolne warunki umowy” -normy i postanowienia okreslajace warunki najmu.

2. Rezerwacja i warunki wynajecia:
Najem uwaza sie za dokonany w momencie, w ktorym Klient otrzyma List Potwierdzajacy, ktory Przedsiebiorswto Turystyczne przesle natychmiast po otrzymaniu zaliczki, o ktorej mowa w punkcie 3. List Potwierdzajacy musi byc przez Klienta okazany w momencie odbioru kluczy od apartamentu-pokoju. Do Listu Potwierdzajacego zalaczany jest formularz -tzw. Lista Lokatorow. Lista ta musi zostac przez Klienta wypelniona, podpisana i jak najszybciej odeslana Przedsiebiorstwu Turystycznemu.

3. Zaliczka i zasady platnosci:
Suma, ktora nalezy wplacic tytulem zaliczki oraz szczegoly oferty zawarte sa w Propozycji Umowy. Zaliczka, w ka˚dym razie odpowiada 30% najmu i mo˚e byç wyp∏acane równie˚ przekazem pocztowym, czekem lub przelewem bankowym oraz kartà kredytowà na stronie www.etgroup.info. Zaliczka musi dotrzec do Przedsiebiorstwa Turystycznego w ciagu i nie pozniej niz 15 dni po dacie, w ktorej zawiadomiono Klienta o dysponowaniu okreslonym apartamentem w wybranym przez niego terminie. W kazdym przypadku Propozycja Umowy wskazuje: jak jest forma platnosci, okresy platnosci i w jakim terminie nalezy platnosc uiscic (albo tez w innych przypadkach zalaczamy list zaplaty). W naglowku Rezerwacji widnieje tez imie i nazwisko. Przedsiebiorstwo Turystyczne zastrzega sobie prawo odmowy przyjecia zaliczki, jezeli dotrze ona po uplywie 15 dni od momentu, kiedy Przedsiebiorstwo zawiadomilo Klienta o dysponowaniu okreslonym apartamentem w okreslonym terminie.W tym przypadku konsekwencja jest anulacja i odwolanie Propozycji Umowy. Pozostala czesc naleznosci za czynsz Klient musi zaplacic w momencie przyjazdu i odbioru kluczy, co dotyczy zarowno wynajmu apartamentow jak i Aparthoteli. Jezeli chodzi o pokoje hotelowe dopuszcza sie mozliwosc zaplaty reszty naleznosci w momencie wyjazdu. Jako forme platnosci przyjmuje sie tylko: gotowke, czeki podrozne lub czeki zagwarantowane przez karte kredytowa.

4. Wypowiedzenie i cofniecie rezerwacji:
W przypadku odmawiania feriach nie b´dziecie traciç dany zadatek: dla wymówienia donoszone co najmniej 4 tygodny przed przyjazdem mo˝ecie dostaç bonus sumy ju˝ wp∏acana, wa˝ny dla reserwacji która muszy byç wykonana w samym roku albo w nast´pnym przy jednej z naszych struktur.

5. Przyjazd, brak przyjazdu i wczesniejszy wyjazd:
Przyjazd musi nastapic w ustalonym dniu, w godzinach pomiedzy 17.00 a 20.00. Po przyjezdzie, w celu zameldowania winny byc okazane dokumenty tozsamosci wszystkich osob, ktore beda zajmowaly apartament-pokoj. W przypadku opoznienia przyjazdu Klient musi natychmiast powiadomic o tym Przedsiebiorstwo Turystyczne. W przeciwnym wypadku, apartament-pokoj Przedsiebiorstwo zatrzyma tylko do godz. 10.00 nastepnego dnia, po czym bedzie sie staralo wynajac go osobom trzecim.
W zadnym przypadku Przedsiebiorstwo Turystyczne nie zwraca naleznosci za wczesniejszy wyjazd lub brak przyjazdu. W wyniku powyzszego Klient nie moze domagac sie rowniez zmniejszenia kwoty za czynsz lub zwrotu platnosci (w odniesieniu do pokoii hotelowych musi pozostala czesc naleznosci wplacic w calosci).

6. Zasady pobytu i sankcje przewidziane za ich nieprzestrzeganie:
Zabronione jest przebywanie w apartameniciepokoju wiecej osob niz pozwala na to maksmalna ilosc wskazana w Propozycji Umowy oraz w Liscie Lokatorow zalaczonym do Listu Potwierdzajacego. W tym przypadku dzieci, bez wzgledu na wiek uwazane sa rowniez jako osoby dorosle.
Goscie obowiazani sa do dokladnego przestrzegania regulaminu kazdego z domow. W szczegolnosci do przestrzegania ogolnie przyjetych zasad wspolzycia lokatorskiego, dotyczacych przede wszystkim ciszy w godzinach popoludniowych i nocnych. Goscie powinni w tych godzinach eliminowac zgielk i uciazliwy dla innych halas.
Goscie zobowiazanni sa do maksymalnej troski o apartament (sciany, podlogi itp.), o wyposazenie apartamentu (naczynia stolowe, lodowka, piecyk gazowy itp.) oraz o umeblowanie (meble, lozka, stoly itp.). Uprasza sie o kazdorazowe zabieranie z ogrodkow do apartamentow krzesel i stolikow ogrodowych, na czas kiedy apartament pozostaje bez opieki. Reklamacje dotyczace stanu apartamentu i jego wyposazenia musza byc zgloszone w ciagu 24 godzin od przyjazdu. Za ewentualne, pozniejsze zniszczenia i braki odpowiada Klient jako najemca.
Jest mo˝liwe przywo˝yç ma∏e zwierz´ta domowe (maks. 8 kg) je˝eli sprecyzowane w katalogu.
Zabronione jest uzywanie wlasnych piecykow i kuchenek elektrycznych oraz urzadzen klimatyzacyjnych.
Powolujac sie na tego rodzaju normy pobytu, przede wszystkim na te dotyczace liczby lokatorow, troski o apartamenty -pokoje i przestrzeganie ciszy, Przedsiebiorstwo Turystyczne zastrzega sobie prawo do kontroli swoich lokali, takze pod nieobecnosc lokatorow. Jezeli w wyniku kontroli stwierdzone zostana w mieszkaniu powazne nieprawidlowosci, Umowa Najmu zostaje rozwiazana ze skutkiem natychmiastowym, z winy Klienta.
Przedsiebiorstwo Turystyczne w tym przypadku moze nakazac natychmiastowe zwolnienie lokalu, w przypadku oporu zastrzega sobie mozliwosc interwencji policyjnej. Oprocz tego Przedsiebiorstwo Turystyczne moze obciazyc Klienta obowiazkeim zaplaty odszkodowania za uszkodzone urzadzenia.

7. Wyposazenie apartamentow:
Wszystkie apartamenty oddane sa do dyspozycji calkowicie umeblowane i wyposazone w piecyk lub kuchennke gazowa, lodowke, komplet naczyn kuchennych, garnki, talerze, szklanki, naczynia), wode biezaca ciepla i zimna oraz energie elektryczna na 220 V.
Dostawa gazu, w postaci wymiany wyczerpanej butli dokonuje firma, pracujaca w nastepujacych godzinach: w okresie zimowym: od 9.00 do 12.00 i od 15.00 do 19.00 ( poza sobotami i niedzielami) oraz w sezonie letnim: we wszystkie dni od godz. 8.45 do 12.45 i od 15.45 do 19.45 ( w niedziele tylko po poludniu od 16.30 do 19.30).
Na kazde lozko przysluguje jedno nakrycie i jedna poduszka. Klient powinien przywiezc ze soba bielizne poscielowa, obrus i reczniki.
Istnieje mozliwosc odplatnego wypozyczenia poscieli i recznikow na miejscu.
Prosimy nie traktowac pokrowcow na materace i poduszki jako bielizny poscielowej. W przypadku, kiedy Klient zapomnial zabrac ze soba poscieli uprasza sie o wypozyczenie jej w naszym Przedsiebiorstwie.

8. Odjazd:
Apartament musi byc zwolniony do godziny 9.00 rano ostatniego dnia pobytu. Pokoje hotelowe i Aparthotele opuszcza sie do godz. 10.00. Odjazd musi nastapic w godzinach pracy biura, aby umoliwic naszemu personelowi dokonanie konroli stanu utrzymania i czystosci apartamentu. Przedsiebiorstwo Turystyczne na prosbe Klienta moze zezwolic na wyjazd noca lub poza godzinami swojego urzedowania, ale w tym wypadku zachowuje sobie prawo do zatrzymania ewentualnej kaucji, pobranej od Klienta, o ktorej mowa w punkcie ponizej. Kaucja ta, po przeprowadzeniu kontroli stanu lokalu zostanie odeslana Klientowi droga pocztowa. Opuszczajac apartament nalezy pozostawic go w czystosci, tzn: wyniesc smieci, rozmrozic i przetrzec lodowke, umyc naczynia, posprzatac kacik kuchenny.

9. Kaucja:
Klient zobowiazany jest do pozostawienia apartamentu w idealnej czystosci. Jako gwarancje przestrzegania wszystkich norm postepowania i uzytkowania apartamentow i pokoi, Przedsiebiorstwo Turystyczne, moze w momencie odbioru kluczy zazadac kaucji za apartament w wysokosci 100 Euro (Luxury Villa 500 Euro).
Wspomniana kaucja zostanie Klientowi zwrocona po uprzedniej kontroli stanu apartamentu.

10. Odpowiedzialnosc przedsiebiorstwa turystycznego:
Przedsiebiorstwo Turystyczne nie ponosi zadnej odpowiedzielnosci za ewentualne zniszczenia, wypadki, zagubienia, kradzieze, straty i inne trudnosci. Przedsiebiorstwo w kazdym momencie sluzy pomoca i jest do dyspozycji swoich gosci, w celu rozwiazywania ewentualnych problemow. Ewentualne jednak roszczenia o odszkodowanie powstalych strat musza byc zgloszone i uzgodnione bezposrednio na miejscu. W przypadku awarii klimatyzacji, agencja przewiduje zwrot pieni´dzy wartoÊci 10% od ceny dziennej wynaj´cia apartamentu ale dotyczy tylko w∏aÊciwe dni nie dzia∏nia systemu. Dla ewentualnych kontrowersji prawnych trybunalem kompetentnym jest Wenecja.

11. Normy szczegolne:
Przedsiebiorstwo Turystyczne zastrzega sobie, w przypadku nieprzewidzianych okolicznosci w przydzielaniu apartamentu, prawo do zamiany na inny, o podobnym standardzie. Ewentualne wyzsze koszty, wynikajace z roznicy cen beda w tym przypadku pokryte przez Przedsiebiorstwo. Prosby Klientow dotyczace usytuowania apartamentu (numer, pietro, polozenie, widok) beda brane pod uwage podczas rezerwacji, lecz Przedsiebiorstwo nie daje gwarancji na ich spelnienie. Opis wyposazenia i umeblowania apartamentow, znajdujacy sie w katalogu, moze wyjatkowo ulec zmianom. Uprzejmnie informujemy, ze personel upowazniony przez Przedsiebiorswto Turytyczne moze wejsc do apartamentow lub pokoi, w celu dokonania niezbednych napraw i konserwacji, rowniez podczas nieobecnosci lokatorow.

12. Postanowienia koncowe:
Akceptujac dokument rezerwacji Klient automatycznie staje sie podmiotem praw i obowiazkow wynikajacych z powyzszych norm i postanowien, bedac jednoczesnie zobowiazanym do ich.

 

 

Odkryj świat Europy tourist group &
Europa Group SPA © 2008 - 2019 | P.IVA 01761080272 -  Corso del Sole 102, 30028 Bibione - VENEZIA - Italy | +39 0431 430144
Credits